PRZYJMUJEMY DO ZERÓWKI

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

Metoda wiodąca

METODA PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ

Zajęcia logopedyczne w naszym Przedszkolu zostały stworzone po to, by dziecko przygotowało się do podjęcia nauki w szkole, unikając w przyszłości trudności związanych z pisaniem i czytaniem. Zajęcia prowadzone są w ramach wczesnej interwencji mającej na celu zapobieganie występowaniu w przyszłości problemów komunikacji językowej oraz zaburzeń rozwoju sfer poznawczych dziecka.

Zajęcia z wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej stanowią doskonałą formę stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Metoda jest podstawą pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, zagrożonymi dysleksją, z opóźnionym rozwojem mowy oraz z innymi zaburzeniami komunikacji. Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest metodą sylabową, skoncentrowaną na budowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka. Najnowsze badania neuropsychologiczne potwierdzają, że metoda jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Nauka czytania opiera się na:
•    wiedzy o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej oraz o tym, że sylaba (a nie fonem) jest najmniejszą jednostka percepcyjną
•    założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego dziecka
•    powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań)
•    naśladowaniu 3 etapów nabywania systemu językowego: POWTARZANIA, ROZUMIENIA, NAZYWANIA (samodzielnego czytania)
•    konstruowaniu dla potrzeb terapii podstawowych schematów składniowych i minimalizacji systemów języka
•    pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów” (mirror neurons, Spiegelneurone).

Etapom nauki czytania towarzyszy szeroki zakres ćwiczeń ogólnorozwojowych dostosowanych do indywidualnego profilu rozwoju dziecka.

Prof. Jagoda Cieszyńska jest psychologiem-logopedą
oraz wspaniałą terapeutką dzieci niesłyszących, autystycznych, dyslektycznych.
Jest nie tylko doświadczonym praktykiem, ale także wybitnym naukowcem.
Kieruje Pracownią Logopedyczną w Katedrze Logopedii i Lingwistyki
Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Prof. Cieszyńska jest autorką serii książeczek wspierających wczesną
naukę czytania "Kocham czytać", licznych publikacji naukowych
oraz podręczników dla logopedów.